Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

On Friday 08 August 2014 07:36:05 Kalle Astala wrote:
Olisi hienoa jos libre officen ulkonäköä saisi muutettua enemmän office
maiseksi.

Charles Schulz kirjoitti aiheesta eilen blogissaan melko kattavasti:

http://standardsandfreedom.net/index.php/2014/08/17/one-interface-many-truths/

Ehkäpä konkreettisin ongelma Microsoft Officen käyttöliittymän kopioinnissa on 
se, että se on monissa maissa tekijänoikeuslakien vastaista.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.