Date: prev next · Thread: first prev next last


On Monday 21 July 2014 21:28:02 Harri Pitkänen wrote:
En ole vielä pyytänyt uuden
suomenkielisen sivuston vaihtamista vanhan tilalle, teen sen sitten kun tämä
ongelma on korjattu.

Tai tarkennuksena, teen sen _aikaisintaan_ sitten, kun tämä ongelma on 
korjattu. Muitakin ongelmia on vielä jäljellä. Pahimpana ehkä se, että 
lataussivun oikeassa ylälaidassa olevia vihreitä linkkejä ei voi suomentaa, ja 
ne johtavat sivuille, joita ei ole olemassa.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.