Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

On Monday 21 July 2014 21:16:16 you wrote:
Mulla ei näkynyt etukirjaimia ollenkaan, ibreOffice ja sitä rataa  Sama vika
niilläkin sivuilla, joissa näkyi englantia. Firefox 30.0 ja Vista.

On varmaankin sama ongelma kuin englanninkielisillä sivuilla, sitä 
selvitellään parhaillaan. Koskee vain joitakin 
selain/käyttöjärjestelmäyhdistelmiä. En ole vielä pyytänyt uuden 
suomenkielisen sivuston vaihtamista vanhan tilalle, teen sen sitten kun tämä 
ongelma on korjattu.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.