Date: prev next · Thread: first prev next last


Libreofficen suomenkielistä tukea voi nykyään saada myös IRC (Internet
Relay Chat) kommunikointitekniikalla Freenode-verkosta #libreoffice-fi
-kanavalta. Kanava perustettiin 10.10.2012 ja kanavan ylläpitäjinä
toimivat Marko Suvila (markosu) ja Elias Aarnio (elias_a). Keskustelut
myös jollain tavalla Libreofficeen liittyvistä asioista ovat
sallittuja.

IRC-oppaasta löytyy neuvot kuinka päästä alkuun.
http://fi.wikimedia.org/wiki/IRC-opas

Tervetuloa kanavalle, jossa roikkuminen ei ole kiellettyä.

- Marko S.

ps.
Muistutus vielä huomisesta Ohje- ja websivutempauksesta (12.-13.3.)
http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/msg00580.html

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.