Date: prev next · Thread: first prev next last


Viikonlopun aikana tätä ja muitakin suomenkielisiä postituslistoja hallinnoiva 
ohjelmisto on päivitetty. Tämän viestin yksi tarkoitus onkin varmistaa, että 
postituslista toimii edelleen oikein. Päivityksen myötä postituslistan käyttö 
myös helpottuu muutamalla tavalla:

- Ohjelmiston lähettämät automaattiset viestit tulivat aikaisemmin 
englanninkielisinä, nyt niiden pitäisi olla suomenkielisiä. Näistä 
automaattisista viesteistä käyttäjille näkyvät vahvistuspyyntö listalle 
liityttäessä ja siltä poistuttaessa, sekä varoitus siitä, että viesti odottaa 
moderaattorin hyväksyntää.
- Listalta poistuminen onnistuu nyt hiukan helpommin (ei enää erillisiä 
osoitteita normaaleille ja digest-tilauksille). Vanhojen ohjeiden pitäisi 
edelleenkin toimia. Päivitän uudet (yksinkertaisemmat) ohjeet sivuillemme 
kunhan ensin varmistun, että olen ymmärtänyt tämän muutoksen oikein.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.