Date: prev next · Thread: first prev next last


On Wednesday 30 January 2013, Risto I. Jääskeläinen wrote:
tarpeen, kun asian voi hoitaa toisinkin. Että jos jaksaa keksiä ne
suomalaiset lyhenteet, niin se onkin etu. Ajattelen tässä juuri
ohjelmoinnin opettelijoita (lapsia), joilla voi olla vielä englantikin
vähän hakusessa ja kirjoitusnopeus hitaahko.

Lisäilin Pootleen liudan suomalaisia lyhennevaihtoehtoja. Lisäksi 
lainausmerkeistä on nyt sallittu kolme: ”...”, "..." ja '...'.

Ehdotuksia

Eng, nyt suomi, ehdotus
TO nyt TO ehdotus: TEE

Muutin tämän ehdotuksesi mukaisesti.

MIN nyt MIN ehdotus: VÄHIN
MAX nyt MAKS ehdotus: ENIN

Laitoin PIENIN ja SUURIN, koska tässä käytännössä valitaan pienin tai suurin 
luku listalta, ovat varmaan tässä käytössä tutumpia sanoja. Toki hiukan 
pidempiä, mutta ehkä näitä ei kovin usein koodissa käytetä.

Home-kuvake, ehdotus: Kotiin-kuvake

En löytänyt tätä mistään.

Eräs ratkaisu tuohon Logon syntaksin pieneen säätöön olisi ehkä se,
ettei suomenkielisessä materiaalissa kovin mainosteta LibreLogoa ennen
kuin se on muoto vakaantunut ja ohjeetkin toimivia.

Olen samaa mieltä. Meillä on vapaus valita, mitä uusia ominaisuuksia 
korostamme kääntämissämme julkaisutiedotteissa. Näin on jopa suositeltu 
tehtävän 4.0-version yhteydessä. Markkinoidaan LibreLogoa sitten vaikka 
versiossa 4.0.1. Ohjeita julkaisuviestintään löytyy täältä:

  https://wiki.documentfoundation.org/Marketing/40Messaging

Itse olen työmatkalla todennäköisenä julkaisupäivänä, joten saa nähdä, kuinka 
nopeasti saamme julkaisutiedotteet lähetettyä ja www-sivut päivitettyä. Jos 
saisimme tärkeimmät asiat (tiedotteen rungon ja kattavamman listan uusista 
ominaisuuksista) suomeksi jo ennen julkaisupäivää, kävisi varsinainen 
tiedottaminen nopeammin. SilverStripe on tänäänkin ollut tolkuttoman hidas, 
vaikka 3.6.5 oli vain pieni korjauspäivitys. WWW-palvelin saatetaan ehkä saada 
vaihdettua nopeampaan ennen ensi viikkoa, mutta joka tapauksessa epäilen, että 
4.0:n julkaisupäivänä sivujen päivittäminen ei kuormituksen takia luultavasti 
onnistu.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.