Date: prev next · Thread: first prev next last


Tässähän oli asiaa!
Se PDF-tiedosto, jossa oli vain diat, näkyi minulla paremmin kuviensa osalta. Diojen teksti näkyi molemmissa terävästi, mutta kuvamuotoinen teksti oli siinä toisessa epäselvää.

t. Risto
Terve,

Esitykseni Microsoftin taktiikoista LIbreOffice-asioissa löytyy nyt
netistä, jos joku haluaa vähän ajanvietettä :)

http://fsfe.org/news/2012/news-20121022-01.en.html


--
Otto Kekäläinen          []     otto@fsfe.org
Finnish Team Coordinator    [][][] finland@fsfe.org
Free Software Foundation Europe  ||   +358 44 566 2204
Support FSFE! http://fsfe.org/support?otto

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

__
Tutustu Saunalahden edullisiin liittymiin osoitteessa http://www.saunalahtifi/--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.