Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

Silloin tällöin näkee vielä väitteitä, että LibreOffice on kirjoitettu Java-
kielellä tai oleellisilta osin vaatii toimiakseen Javaa. Mielestäni ainakaan 
suomenkielisillä sivuilla ei tällaista ole väitetty, mutta vanhat huhut ovat 
sitkeitä. Lisäksi tieto, että "suurin osa" toiminnoista ei vaadi Javaa on 
riittämätön niille huolellisille, joita kiinnostaa tarkemmin tietää, mitä nämä 
muutamat Javaa vaativat toiminnot ovat.

Näistä syistä lisäsin FAQ-osioomme asiaa käsittelevän kysymyksen. Sieltä 
löytyy nyt myös ajantasainen ja toivottavasti kattava lista toiminnoista, 
joissa Javaa vielä toistaiseksi käytetään:

  http://fi.libreoffice.org/ohjeet/faq

Liitän tämän luettelon Javaa vaativista toiminnoista myös tämän viestin 
loppuun.

Harri


 * Esteettömyystyökalut (ruudunlukuohjelmat) Windows- ja OS X -
käyttöjärjestelmissä
 * BeanShell- ja JavaScript-kielillä kirjoitettujen makrojen suorittaminen
 * Base-tietokantasovelluksen käyttämä tiedostopohjainen HSQLDB-tietokanta. 
Jos käytössäsi on erillinen palvelimelle sijoitettu tietokanta, esimerkiksi 
MySQL tai PostgreSQL, voit käyttää Base-sovellustakin ilman Javaa.
 * Base-tietokantasovelluksen raportointilisäosa
 * Calc-taulukkolaskennan NLPSolver-lisäosa
 * Writer-tekstinkäsittelyohjelman Wiki-sivujen julkaisulisäosa
 * Seuraavat ohjatut toiminnot: kirjeen, faksin ja esityslistan luonti
 * XMerge-pohjaiset tiedostomuuntimet seuraaville tiedostomuodoille: MiniCalc, 
AportisDoc, PocketWord, PocketExcel sekä käyttäjän omat XSLT-muuntimet

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.