Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

On Tuesday 23 October 2012, Otto Kekäläinen wrote:
Esitykseni Microsoftin taktiikoista LIbreOffice-asioissa löytyy nyt
netistä, jos joku haluaa vähän ajanvietettä :)

http://fsfe.org/news/2012/news-20121022-01.en.html

Hienoa, että ehdit käymään Berliinissä edustamassa suomalaisia.

Näyttää tosiaan siltä, että ainakaan Suomessa poliittisen tahdon puute ei ole 
este LibreOfficen käytölle julkisella sektorilla. Mutta kyllä paikallisia ja 
korkeatasoisia tukipalveluita voi oikeasti olla vaikea täältä löytää. Näitä on 
minultakin kysytty. Toistaiseksi olen uskaltanut suositella vain yhtä 
yritystä, eikä sekään ole suomalainen.

Tässä kohdassa olisi selkeästi varaa parantaa. Juuri tälläkin hetkellä 
television kuntavaalitentissä useatkin puoluejohtajat rohkaisevat suomalaisia 
yrittäjiä tarjoamaan palveluitaan kunnille. Voisimmeko me tehdä jotain, jotta 
paikalliset IT-yrittäjät uskaltautuisivat tarjoamaan LibreOfficea ja muita 
vapaita ohjelmistoja kotikunnalleen? Suurimmat kaupungit voivat olla 
haastavia, mutta ainakin toistaiseksi tässä maassa on paljon pieniäkin kuntia.

Yksi pienyrittäjä on syksyn aikana minulle kertonut myyneensä onnistuneesti 
mm. LibreOfficen sisältäneen ohjelmapaketin toiselle pienelle yritykselle. 
Tästä on toki vielä pitkä matka siihen, että pystyy myymään sitä "enterprise-
tukea", mutta näin sitä lähdetään liikkeelle. Uskoisin, että vastaavia pieniä 
menestystarinoita on enemmänkin, ja näitä yrittäjiä tukemalla ja heidän 
keskinäistä yhteistyötään lisäämällä voidaan hiljalleen edetä vaativampiin 
asiakkaisiin.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.