Date: prev next · Thread: first prev next last


23.10.2012 23:27, Otto Kekäläinen kirjoitti:
Terve,

Esitykseni Microsoftin taktiikoista LIbreOffice-asioissa löytyy nyt
netistä, jos joku haluaa vähän ajanvietettä :)

http://fsfe.org/news/2012/news-20121022-01.en.html


Tämä oli muuten hieno materiaali! Oi jospa oisin saanut olla mukana!

Olen hehkuttanut sitä Twitterissä tänään aika tavalla.

-- 
Elias Aarnio

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.