Date: prev next · Thread: first prev next last


On Tuesday 10 July 2012, Risto I. Jääskeläinen wrote:
Leipääntyessään sitä alkaa kiinnittää huomiota esim. siihen, että ihan
hyvää käännösmateriaalia on "roskissa", johon ei kuitenkaan pääse
Pootlella eikä Poeditillä. Tai en vain osaa, mutta kumminkin. Esim. jos
välilyöntien poisto aiheuttaisi käännöksen näkymisen ehdotuksena
Pootlessa, elämä taas vähän helpottuisi.

Pootlessa ei ole käännösmuistia, ja se onkin yksi tärkeimmistä syistä, miksi 
en sitä itse juurikaan käytä.

Poeditillä pitäisi käännösmuistin olla käytettävissä, mutta ehkä se täytyy 
manuaalisesti alustaa? Täältä näyttäisi löytyvän jotain ohjeita:

  http://blog.copyninja.info/2010/01/adding-translation-memory-to-poedit.html

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.