Date: prev next · Thread: first prev next last


Käyttöliittymä on nyt kokonaan suomennettu ja suomennokset tulevat todennäköisimmin mukaan versioon 3.6rc1.

Jatkan ohjeiden suomentamisella joskus ensi viikolla, ellei Risto ehdi aloittamaan ennen minua.

Harri

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa


Hei!
Nyt vähän alkaa leipääntyä, mutta Calcin ohjeiden osalta suomennettu.
Leipääntyessään sitä alkaa kiinnittää huomiota esim. siihen, että ihan hyvää käännösmateriaalia on "roskissa", johon ei kuitenkaan pääse Pootlella eikä Poeditillä. Tai en vain osaa, mutta kumminkin. Esim. jos välilyöntien poisto aiheuttaisi käännöksen näkymisen ehdotuksena Pootlessa, elämä taas vähän helpottuisi.
t. Risto

__
Tutustu Saunalahden edullisiin liittymiin osoitteessa http://www.saunalahtifi/


--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.