Date: prev next · Thread: first prev next last


On Thursday 22 December 2011, Harri Pitkänen wrote:
Varaan suomennokset jossain vaiheessa ensi viikolla
kokonaan itselleni, ja liitän niihin jonkinlaisena massaoperaationa
suomennetut taulukkolaskennan funktioiden nimet.

Suomennosten XML-syntaksin tarkistus on nyt tehty ja funktioiden nimet on 
suomennettu sekä käyttöliittymään että ohjeiseen. Kun beta3 tammikuussa 
julkaistaan, näitä täytyy testata huolellisesti. Ohjehakemistosta saattaa 
puuttua yksittäisiä suomenkielisiä nimiä siksi, että skripti, jolla 
suomenkieliset hakusanat lisäsin, ei huomioi usealle riville rivittyneitä 
tekstejä. Eli jos jotain funktiota ei löydy hakemistosta suomenkielisellä 
nimellä, ilmoittakaa tästä postituslistalle, niin korjataan tällaiset 
tapaukset erikseen.

Itse funktioiden nimiä voi vielä kommentoida, vaikka ne onkin jo suomennettu 
Pootleen. Löysin wikissä olevasta listasta tänään itsekin viisi 
kirjoitusvirhettä, joten toivottavasti muutkin ehtisivät niitä vielä tutkia. 
Aikaa on siis vielä muutama viikko.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.