Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei taas!

Käännöstilanteemmehan kuulostaa hyvältä ihan kansainvälisestikin vertailtuna.

Pootlen Tarkasta-välilehdeltä kävin xmltags- ja variables-ilmoitusten kohdalta läpi niitä. Bookmark-kohdilta poistin itse lisäämääni aineistoa (etupäässä english-kopioita ja muutamia synonyymisiä hakusanoja). Jäljelle on jäänyt vielä kohtalaisesti ilmoituksia, mutta niissä pääosin lähdeteksti vaikuttaa asiaan. Osa on sanajärjestyksen takia syntyneitä ilmoituksia. Voisin melkein uskoa, että Ohjeiden hakemistoon jääneitä englantilaisia hakusanoja on sikseen vähän, että nyt niitä voisi jo löytäjät ilmoitella virheinä.

Toivottelen omasta puolestani kaikille LibreOfficen parissa puuhailevilla Hyvää Joulua.

Risto

Version 3.5 suomennos on valmis. Jälleen kerran kiitos Ristolle ohjeiden suomentamisesta.

Korjauksia ja korjausehdotuksia voi tehdä Pootlen kautta normaaliin tapaan. Tosin vielä näitä uusimpia suomennoksia ei ole nähtävissä missään asennuspaketissa. Varaan suomennokset jossain vaiheessa ensi viikolla
kokonaan
itselleni, ja liitän niihin jonkinlaisena massaoperaationa suomennetut taulukkolaskennan funktioiden nimet.

Harri

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa


__
Tutustu Saunalahden edullisiin liittymiin osoitteessa http://www.saunalahtifi/


--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.