Date: prev next · Thread: first prev next last


On Friday 05 August 2011, REDACTED wrote:
Lähetin viestin uudelleen mutta nyt suoraan sulle, jotta näet liitteinä
olevat kuvat. Terv. Ja

Kiitos. Tuo toinen virhe on siis väärä taivutus "LibreOfficein", kun pitäisi 
olla "LibreOfficen". Nämä johtuvat siitä, että suomennos on vielä peräisin 
OpenOffice.orgin ajalta, jolloin tuo taivutuspääte oli vielä oikein.

Olen toivottavasti jo aiemmin korjannut nämä käyttöliittymän puolella, mutta 
ohjeista vastaava on ilmeisesti ainakin osittain tekemättä. Onneksi nämä voi 
osin automatisoida. Yritän korjata nämä seuraavaan versioon. Välttäkää 
ohjeiden suomennosten korjaamista tällä välin, koska muut muutokset voivat 
ylikirjoittua, kun teen näitä korjauksia.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.