Date: prev next · Thread: first prev next last


On Friday 13 May 2011, Risto I. Jääskeläinen wrote:
Niin jos ohjeista on jotain suomentamatta, niin mitenkä tuon paketin saa
ääkköset säilyttäen Ubuntuun? Ja takaisin? Jos jo onkin liian myöhä,
niin ei sitten mitään.

Ohjeita on vielä jonkin verran suomentamatta (noin 65 prosenttia version 3.3 
jälkeen muuttuneista ohjeista on jo suomennettu). Olisi tosiaan hienoa, jos 
ehdit auttamaan, vielä on aikaa.

Ohjetiedostojen nykyiset versiot voit ladata täältä:

  http://www.puimula.org/htp/libreoffice/fi-l10n/3.4/help-20110513.zip

Purat vain tuon zip-paketin, suomennat po-editorilla, pakkaat uudestaan zip-
paketiksi ja toimitat lopputuloksen minulle. Merkitse myös wikiin, mitä aiot 
suomentaa. Siellä on nyt ohjeet kokonaisuudessaan minulle varattuna, mutta 
voit varsin hyvin ottaa tuon varauksen pois ja varata ne sen sijaan itsellesi 
niin pitkäksi aikaa kun katsot sopivaksi:

  http://wiki.documentfoundation.org/FI/Suomentaminen

Aikataulut menevät (tai ovat ainakin tähän asti menneet) niin, että beta- ja 
rc-versioihin tulevat käännökset otetaan Pootlesta edellisenä sunnuntai-
iltana. Eli jos toimitat käännöksiä minulle vaikkapa lauantaina, ne ehtivät 
vielä seuraavan viikon julkaisuun mukaan.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.