Date: prev next · Thread: first prev next last


On Tuesday 05 April 2011, Harri Pitkänen wrote:
Ja ilmoittaisin että LibreOffice Portable on saatavilla nyt myös
suomeksi. Kannattaisiko tehdä siitä uutinen tiedotteisiin ja
annouce-postituslistalle?

Kyllä tuosta varmaan voisi. Esittelytekstiä voisi kyllä hiukan muokata,
ettei  luvata liikoja mm. Voikon toimivuuden suhteen.

Julkaisin samalla muut asennustavat -sivun. Jätin sieltä toistaiseksi pois 
kappaleen LibreOffice-Box-DVD:stä, koska projekti on vielä varsin 
keskeneräinen. Sillä ei ole edes toimivia englanninkielisiä sivuja, tai 
ainakaan en löytänyt sellaisia. Kunhan ne saadaan pystyyn, voin palauttaa 
poistetun kappaleen sivun versiohistoriasta, eli pysyvästi se ei ole hävinnyt.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.