Date: prev next · Thread: first prev next last


LibreOffice 3.4 julkaistaan toukokuun alkupuolella. Ennen julkaisua meidän 
pitäisi päivittää suomennoksia. Suomennettavaa on tällä kertaa 
käyttöliittymässä noin 2000 sanaa ja ohjeissa noin 10000 sanaa. Voi olla, että 
kaikkea ei ehditä suomentamaan ajoissa, mutta se ei haittaa. Versio 3.4.1 
julkaistaan hyvin pian 3.4:n perään, ja siihen voidaan sitten tähdätä jos 
jotain ei ehditä ensimmäiseen versioon saada.

Suomennokset viedään Pootlen kautta, joten meillä on nyt mahdollisuus 
suomentaa joko Pootlessa tai perinteisesti tavallisella po-editorilla. Tämä 
vaatii kuitenkin hieman koordinointia. Jos joku haluaa suomentaa jotain po-
editorissa, ei tähän osaan kannata kenenkään muun tehdä ehdotuksia tai 
suomennoksia Pootlen kautta. Siksi kysynkin,

- ketkä haluavat suomentaa versiota 3.4 ja
- mitä työkalua haluatte siihen käyttää?

Itse ajattelin ottaa käyttöliittymätekstit suomennettavaksi ja suomentaa po-
editorilla. Eli tarjolla olisi nyt ohjeiden suomennoshommaa. Ristolla on tähän 
vanhana suomentajana mielestäni etuoikeus, eli hän saa halutessaan ottaa 
suomennettavakseen ohjeista sen suuruisen osan jonka haluaa, tai vaikka 
kaikki. Mutta jos Risto ei ehdi tai halua, niin loput ohjeista ovat vapaata 
riistaa muille suomentajille. Eli ensin otetaan vastaan varauksia, ja 
varaamattomiin osiin voi sitten ehdottaa suomennoksia Pootlen kautta kuka 
tahansa.

Tehdään vaikka niin, että varauksia otetaan vastaan loppuviikon ajan. Yritän 
maanantaina saada po-tiedostot kopioitua jonnekin sopivaan paikkaan "turvaan", 
jotta mahdolliset Pootle-ongelmat eivät aiheuta työn menetystä. Sen jälkeen 
voidaan ryhtyä hommiin.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.