Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

Katselin tuota leikekuvasivua. Aika hienolta näytti, paitsi kuvat oli
jotenkin epätarkkoja. Toisaalta tietokoneessani on full HD-näyttö että senki
takia ne voi olla pikkasen epätarkan näköisiä.

Mitä muut ovat mieltä onko ne kuvat pikkasen epätarkkoja?

Ja Harri, poistin yhden ylimääräisen välilyönnin asiakirjamallit-sivuilta ja
laitoin sitten julkaisupyynnön muutoksestani.

Terveisin

Jan

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.