Date: prev next · Thread: first prev next last


On Friday 18 February 2011, REDACTED wrote:
Katselin tuota leikekuvasivua. Aika hienolta näytti, paitsi kuvat oli
jotenkin epätarkkoja. Toisaalta tietokoneessani on full HD-näyttö että
senki takia ne voi olla pikkasen epätarkan näköisiä.

Pienikokoisina kuvat näyttävät vähän epätarkoilta, mutta sille kai on aika 
vaikea tehdä mitään. Pienentäminen aina hiukan rikkoo ääriviivoja, ja 
toisaalta eivät nuo kuvat tuon suurempinakaan oikein sivulle mahdu. 
Skaalausalgoritmia voi kyllä ainakin Gimpissä säätää, mutta oman kokemukseni 
mukaan lopputuloksessa ei näy merkittävää eroa.

Ja Harri, poistin yhden ylimääräisen välilyönnin asiakirjamallit-sivuilta
ja laitoin sitten julkaisupyynnön muutoksestani.

Kiitos, julkaistu.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.