Date: prev next · Thread: first prev next last


On Friday 11 February 2011, REDACTED wrote:
Kyllä tänään julkistettiin 3.3.1 RC1. Tarviiko tästä laittaa
ilmoitusta annouce-listalle ja ajankohtaista-kohtaan?

Ei varmaan kannata. Näitä tulee niin usein, että ilmoitusten huomioarvo 
alkaisi kärsiä. Ja muutenkin testiversiot ovat ensisijaisesti niille, jotka 
lukevat tätä tai muita kehittäjien postituslistoja.

Olen saamassa kohta valmiiksi Julkaisemattomia versioita-kohdan. Se on
lataa sivun alasivuna. Sen voi tarvittaessa siirtää johonkin muuhun
kohtaan alasivuksi.

Alasivulle tulee linkki RC ja/tai beta ohjelmiin. Olisiko hyvä olla
dev-versiolle oma kohta siellä alasivulla?

Kiitos. Yhdistin tekemäsi kaksi sivua yhdeksi, tein hiukan tekstimuutoksia ja 
julkaisin.

Seuraavaksi tähän liittyen olisi hyvä olla ohjeet bugien raportoimiseen 
(vaikkapa Osallistu-sivun alle) ja sitten linkki testiversiosivulta siihen 
ohjeeseen.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.