Date: prev next · Thread: first prev next last


On Thursday 03 February 2011, REDACTED wrote:
Kannattaisiko siirtää asiakirjamalli -sivu Ominaisuudet kohtaan? Onhan
kansainvälisillä sivuilla myös niin. Silloinhan markkinointisävy on
sallittua vaiko kannattaisiko se sitten olla niin kuin äskön kerroit?

Tältä suomenkieliseltä sivulta voi ladata malleja ja lukea ohjeita niiden 
asentamiseksi (kunhan ehdin ne kirjoittamaan...). Sen tarkoitus on sama kuin 
OOo:n suomenkielisellä mallisivulla, tuo englanninkielinen sivu on tehty eri 
lähtökohdasta.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.