Date: prev next · Thread: first prev next last


Kannattaisiko siirtää asiakirjamalli -sivu Ominaisuudet kohtaan? Onhan
kansainvälisillä sivuilla myös niin. Silloinhan markkinointisävy on
sallittua vaiko kannattaisiko se sitten olla niin kuin äskön kerroit?

3.2.2011 Harri Pitkänen <hatapitk@iki.fi> kirjoitti:
Hei!

On Thursday 03 February 2011, REDACTED wrote:
Korjasin asiakirjamallisivun kappaleen passiivi muotoon. Se kaipaa
ennen julkaisua vielä kieliopintarkistuksen. Laitoin siitä sivusta
julkaisupyynnön.

Kappale on tosiaan nyt passiivissa, mutta minusta siihen jäi edelleen aika
vahva markkinointisävy. Tässä on kyse "ohjeet ja tuki"-otsikon alla olevasta
sivusta, joten sisällön pitäisi minusta olla tiivistä, faktapainotteista ja
tukea mahdollisimman hyvin käyttäjää, joka on etsimässä tietoa LibreOfficen
malleista.

Voisitko vielä muokata tekstiä siihen suuntaan? Eli johdantokappaleesta
voisi
tulla ilmi 2-3 lauseella
- mitä mallit ovat ja
- missä tilanteissa niistä on hyötyä (juhlakutsujen ei tarvitse olla
määrämuotoisia, joten kokouspöytäkirja voisi olla parempi esimerkki).

Ja sitten perään toinen kappale, jossa kerrotaan tekniset perusfaktat
(malleja
voi tallentaa ja muokata, ja ODF-mallien lisäksi Wordin ja Excelin
asiakirjamallit toimivat myös). Nämä ohjelmat kannattaa mainita nimeltä
kuten
julkaistulla sivulla on tehty, koska se on selkeämpää lukijalle ja parantaa
sivun hakukonenäkyvyyttä.

Markkinointityylisiä adjektiiveja ("hieno" ja "arvokas") sekä epätarkkoja
ilmaisuja "parin napin painalluksella" voi myös minusta poistaa tältä
sivulta.
Niitä voi käyttää Ominaisuudet-sivujen alla, mutta ei oikeastaan juurikaan
muualla.

Harri

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.