Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

On Thursday 03 February 2011, REDACTED wrote:
Korjasin asiakirjamallisivun kappaleen passiivi muotoon. Se kaipaa
ennen julkaisua vielä kieliopintarkistuksen. Laitoin siitä sivusta
julkaisupyynnön.

Kappale on tosiaan nyt passiivissa, mutta minusta siihen jäi edelleen aika 
vahva markkinointisävy. Tässä on kyse "ohjeet ja tuki"-otsikon alla olevasta 
sivusta, joten sisällön pitäisi minusta olla tiivistä, faktapainotteista ja 
tukea mahdollisimman hyvin käyttäjää, joka on etsimässä tietoa LibreOfficen 
malleista.

Voisitko vielä muokata tekstiä siihen suuntaan? Eli johdantokappaleesta voisi 
tulla ilmi 2-3 lauseella
- mitä mallit ovat ja
- missä tilanteissa niistä on hyötyä (juhlakutsujen ei tarvitse olla 
määrämuotoisia, joten kokouspöytäkirja voisi olla parempi esimerkki).

Ja sitten perään toinen kappale, jossa kerrotaan tekniset perusfaktat (malleja 
voi tallentaa ja muokata, ja ODF-mallien lisäksi Wordin ja Excelin 
asiakirjamallit toimivat myös). Nämä ohjelmat kannattaa mainita nimeltä kuten 
julkaistulla sivulla on tehty, koska se on selkeämpää lukijalle ja parantaa 
sivun hakukonenäkyvyyttä.

Markkinointityylisiä adjektiiveja ("hieno" ja "arvokas") sekä epätarkkoja 
ilmaisuja "parin napin painalluksella" voi myös minusta poistaa tältä sivulta. 
Niitä voi käyttää Ominaisuudet-sivujen alla, mutta ei oikeastaan juurikaan 
muualla.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.