Date: prev next · Thread: first prev next last


On Tuesday 25 January 2011, Teemu Likonen wrote:
Pieniä kielihuomioita seuraavasta sivusta:

Kiitos, muutin kaikki ehdotustesi mukaisesti. Tulevaisuudessa toivottavasti 
ehdin tarkistuttamaan tiedotteet etukäteen. Tämä julkaisuajankohta tuli nyt 
niin yllättäen, että tiedote tuli lähetettyä näyttämättä sitä muille.

Muutkin sivumme kaipaavat edelleen asiantuntevaa kieliasun tarkistusta. Jos 
ehdit kommentoimaan niitä, olisi siitä meille suuresti apua.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.