Date: prev next · Thread: first prev next last


Harri Pitkänen kirjoitti 25.1.2011 klo 13.47:

On Tuesday 25 January 2011, REDACTED wrote:
Ajankohtaisiin voisi laittaa tämä (voi muokata jos tarpeen):

Tein muutokset heti kun sain julkaisuviestin, eli homma hoidettu.

Pieniä kielihuomioita seuraavasta sivusta:

  http://fi.libreoffice.org/home/tiedotteet/2011-01-25/

Alkupuolella olevan luetelman osat eivät ole itsenäisiä lauseita, joten
luetelman kohdat aloitetaan gemenakirjaimella (pienellä
alkukirjaimella). Siis näin:

  OpenOffice.org 3.2.1:stä siirtyville käyttäjille LibreOffice 3.3
  tarjoaa mm. seuraavat uudet ominaisuudet:

   - mahdollisuus avata SVG-grafiikkatiedostoja sekä Microsoft Works
    ja Lotus Word Pro -tekstiasiakirjoja
   - parannettu tuki WordPerfect-asiakirjojen tuonnille
   - helppokäyttöinen valintaikkuna otsikkosivujen ja sivunumeroinnin
    asettamiseksi
   - tuki jopa miljoonan rivin laskentataulukoille Calcissa.

Hieman suositeltavampi muoto olisi korvata pitkät yhdyssanat
sanaliitolla, jossa on genetiivimäärite: "Microsoft Worksin ja Lotus
Word Pron tekstiasiakirjoja". Jos kuitenkin päädytään käyttämään
yhdyssanamuotoa, pitäisi sinne lisätä yksi yhdysmerkki: "Microsoft
Works-". Tuohan on myös määriteosa sanalle "tekstiasiakirjoja". Lisäksi
kirjoittaisin mieluummin "miljoonarivisille laskentataulukoille" kuin
"miljoonan rivin - -". Adjektiivi ("miljoonarivinen") on parempi, koska
kyseessä on selvästi laatua tai ominaisuutta kuvaava määrite.

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.