Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

Tänään on julkaistu juuri äsken LibreOfficen vakaa versio 3.3. Voisiko
joku päivittää latauslinkit? Itse en pysty koska olen nyt puhelimen
kanssa netissä ja sen takia en pysty päivittämään niitä.

Ajankohtaisiin voisi laittaa tämä (voi muokata jos tarpeen):

25.01.2011: Nyt se on vihdoin täällä virallisesti, LibreOffice 3.3.
Lataa vakaa versio ohjelmastamme lataussivuiltamme.

Tarvitaan myös lisää kuvankaappauskuvia: Aloituskeskuksen päivitetty
kuva ja mallisivulle kuva (<- lisää tästä kuvasta aikaisemmin
lähetetystä viestistäni.)

Terv.

Jan

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.