Date: prev next · Thread: first prev next last


Στις 17 Ιανουαρίου 2012 2:14 μ.μ., ο χρήστης Efstathios Chatzikyriakidis <
contact@efxa.org> έγραψε:

Κοπρόσκυλα της κοινωνίας. Μην ανυσυχείς θα το βρουν από το λαό. Έτσι λέμε
συνήθως. Στην προκειμένη περίπτωση, θα το βρουν από τους χρήστες.

On 17 January 2012 14:08, Simos Xenitellis <simos.lists@googlemail.com>wrote:

Ξεκίνησα τη μετάφραση του GNOME στα ελληνικά το 1999, διότι εκείνο το
διάστημα δεν υπήρχε
γραφικό περιβάλλον στην ελληνική γλώσσα. Όσο περνούσε ο χρόνος, οι
χρήστες θα συνήθιζαν
στο αγγλικό περιβάλλον και θα χάναμε την ευκαιρία να έχουμε κάτι στα
ελληνικά.

Υπήρχε ήδη έργο από το Χρήστο Σπύρογλου (1998-1999), προγραμματιστικό και
μεταφραστικό,
οπότε συνέχισα όταν ολοκλήρωσε την προσφορά του.
Στα επόμενα χρόνια η ομάδα μεγάλωσε και συνεχίσαμε να βελτιώνουμε την
ελληνική μετάφραση
του GNOME. Μπορείτε να δείτε τους συντελεστές στη σελίδα
http://l10n.gnome.org/teams/el/
μαζί με τα στατιστικά. Δίχως την ομάδα δε θα ήμουν σε θέση να προχωρήσω
στο έργο,
και ο ρόλος μου μετατράπηκε γρήγορα σε ρόλο συντονιστή.
Έλαβα μέρος σε 4 συνέδρια GUADEC (συνέδριο GNOME).

Προγραμματιστικά, βοήθησα στην ανάπτυξη του GNOME,

https://bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=describeuser.html&login=simos.bugzilla%40gmail.com
όπου συγκέντρωσα 16 βαθμούς (σκορ για τη συμμετοχή στο Bugzilla του
GNOME).
Σε σχέση με τα ελληνικά, πρόσφερα προγραμματιστικά στην υποστήριξη του
πολυτονικού
για το περιβάλλον GNOME (προγραμματισμός στη βιβλιοθήκη gtk+).
Αν και ο αρχικός μου στόχος ήταν προσθέσω μόνο πολυτονικό, κατέληξα
(ύστερα από απαιτήσεις
των συντελεστών του gtk+) να προσθέσω υποστήριξη και για τη γραφή αρκετών
άλλων γλωσσών.
Δείγμα από τον κώδικα μετατροπής (για δημιουργία του συμπτυγμένου αραιού
πίνακα) στο
https://github.com/simos/compose-parse/blob/master/compose-parse.py

Μόλις πρόσφατα η ελληνική ομάδα GNOME συμμετείχε στο έργο Google Code In,
http://code.google.com/opensource/gci/2010-11/
όπου μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρουν στο ελεύθερο
λογισμικό.
Μαζί με το Στάθη, φτιάξαμε 17 εργασίες που έχουν αναλάβει αρκετοί
μαθητές. Το έργο είναι σε εξέλιξη.

Παραιτούμαι από συντονιστής λόγω της συμπεριφοράς της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ (
http://www.eellak.gr)
και του Νίκου Ρούσσου σε σχέση με το έργο μου, τον πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ (
planet.ellak.gr).
Η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο πλανήτης ΕΛ/ΛΑΚ
φιλοξενείται στο ellak.gr (ΕΔΕΤ),
έκανε μια σειρά από αλλαγές δίχως τη συμφωνία μου, και αφαίρεσε την
πρόσβαση που είχα,
http://simos.info/blog/archives/1242
Ήρθα σε επικοινωνία με το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας Εταιρία
ΕΛ/ΛΑΚ και βλέπω ότι δεν υπάρχει
διάθεση για αλλαγή. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει υποστήριξη σε
αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες,
διότι πρόκειται για ενέργειες συνεργάτη της Εταιρίας. Η εντύπωσή μου
είναι ότι η Εταιρία έχει έλλειμμα από δράσεις
που βοηθούν πραγματικά το ελεύθερο λογισμικό στην Ελλάδα. Η
οικειοποίηση/κλοπή του πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ
δε βοηθάει στην ενδυνάμωση της κοινότητας ελεύθερου λογισμικού στην
Ελλάδα.
Πιστεύω ότι το ελεύθερο λογισμικό θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στην
Ελλάδα, ωστόσο θα είναι με τόσο αργούς ρυθμούς
που δυστυχώς δε θα έχει σημαντική επίδραση στην εθνική οικονομία.

Σίμος - http://simos.info/blog/


_______________________________________________
Team mailing list
Team@lists.gnome.gr
http://lists.gnome.gr/listinfo.cgi/team-gnome.gr
--
+=+
|
| Efstathios Chatzikyriakidis (efxa)
| Informatics & Communications Engineer (BSc)
|
| WEB: efxa.org - EMAIL: contact@efxa.org
|
+=+
|   _
|  .-[_]<-.
|  v |  _`. T h e  G N U  H u r d
| [_] `->[_]|
|  ^ _ ,','  ... be a part of it!
|  `.[_]-+-'
|  `.__.'
|
+=+
|
| -BEGIN GEEK CODE BLOCK-
| Version: 3.12
| GCS d- s+: a- C UL P+ L+++ E+ W+++ N++ o K- w- O-
| M V- PS PE- Y PGP+ t 5 X R !tv b++ DI- D G e+ h* r+++
| -END GEEK CODE BLOCK-
|
+=+Καλησπέρα κι από εμένα σε όλους,
Η προσφορά από το Σίμο όσον αφορά το ελεύθερο λογισμικό και ιδιαίτερα τον
εξελληνισμό του GNOME στην ελληνική γλώσσα είναι αδιαμφισβήτητη πιστεύω.
Εμένα προσωπικά με βοήθησε στις πρώτες μεταφράσεις μου πριν 4 έτη, όταν
πρωτοξεκίνησα να χρησιμοποιώ ελεύθερο λογισμικό. Η συμμετοχή του είναι πολύ
σημαντική για τη μεταφραστική ομάδα του GNOME και η καθοδήγησή του είναι
καθοριστική για πολλούς χρήστες είτε άπειρους είτε έμπειρους στο χώρο.

Για τους παραπάνω λόγους σαν μέλος κι εγώ της μεταφραστικής ομάδας του
GNOME κάνω έκκληση να λυθεί το θέμα που έχει δημιουργηθεί με συζήτηση από
τις δύο πλευρές. Δεν αμφισβητώ ότι ο οργανισμός ΕΛΛΑΚ θέλει να προασπίσει
και να μεταλαμπαδεύσει το ελεύθερο λογισμικού στους Έλληνες χρήστες.
Επίσης, προσωπικά θεωρώ απαραίτητη όπως είπα τη συμμετοχή του Σϊμου στη
μεταφραστική ομάδα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να γίνει το καλύτερο για το
ελεύθερο λογισμικό και να υπάρξει σεβασμός στους εθελοντές οι οποίοι
βοηθούν προσφέροντας χρόνο και κόπο.
Γιάννης Κατσαμπίρης
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@el.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.