Date: prev next · Thread: first prev next last


2011/12/8 Pantelis Koukousoulas <pktoss@gmail.com>

2011/12/6 Nikos Roussos <nikos@autoverse.net>:
Θα μπορούσε να είναι όλα ή κάποια απ αυτά. Απ το πολύ απλό (σχεδόν
αυτονόητο) φιλοξενίας άρθρων στο ellak.gr για τις δράσεις της
κοινότητας ή
του project (πχ. ανακοίνωση νέας έκδοσης, κλπ)

Γι αυτό το κομμάτι χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο να κάνει η ΕΕΛ/ΛΑΚ? Νομίζω αν
θέλει
κάποιος να δημοσιευτεί ένα τέτοιο άθρο στο ellak.gr απλά φτιάχνει
λογαριασμό και
το αναρτά έτσι δεν είναι;


Ναι φυσικά. Απλώς ίσως δεν είναι τόσο προφανές, οπότε το επισημαίνω με κάθε
ευκαιρία :) Επίσης υπάρχουν κι άλλοι τρόποι και μέσα διάχυσης. Υπάρχει ένα
δίκτυο από δημοσιογράφους και φιλικά μέσα που μπορούν να αναδημοσιεύσουν
κάποιο σημαντικό νέο του LibreOffice.

μέχρι την οικονομική ενίσχυση για συγκεκριμένα projects ή meta
δραστηριότητες
(δράσεις προώθησης, κλπ).

Προσωπικά θα με ενδιέφερε πολύ η πιστοποίηση. Είναι γεγονός αυτή τη στιγμή
ότι για πολλές δουλειές το LO είναι μια χαρά υποκατάστατο του MS Office.
Δεν
υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή πιστοποίηση ECDL πάνω σε libreoffice που
σημαίνει
ότι δεν μπορεί κάποιος να αποφύγει την αγορά των windows + office αν
ευελπιστεί
να προσληφθεί σε μεγάλη εταιρεία ή το δημόσιο τομέα, ή αν έχει ο ίδιος
εταιρεία
και ενδιαφέρεται για πιστοποιήσεις.

Το ECDL / ICDL δεν είναι φτιαγμένο για να πιστοποιεί δεξιότητες σε
συγκεκριμμένες
εφαρμογές. Π.χ., δεν πιστοποιεί "MS Word" πιστοποιεί "επεξεργασία
κειμένου".
Υπάρχει μάλιστα και το διδακτικό υλικό του OpenECDL στα ελληνικά
(πανεπιστήμιο
Μακεδονίας) το οποίο νομίζω περιλαμβάνει και OpenOffice (μπορεί εύκολα να
μετατραπεί για LibreOffice).

Υπάρχει νομίζω ακόμα και η δυνατότητα να δώσει κάποιος εξετάσεις ECDL πάνω
σε Linux / LibreOffice (σε άλλη χώρα) αλλά η πιστοποίηση που προκύπτει από
αυτές τις εξετάσεις δεν αναγνωρίζεται από τον ΟΕΕΚ γιατί δεν υπάρχουν
αυτοματοποιημένα tests (δεν αναγνωρίζεται πιστοποίηση που προέκυψε από
άνθρωπο εξεταστή).

Αφενός λοιπόν χρειάζεται να αναπτυχθούν τέτοια αυτοματοποιημένα tests για
το τρέχον ECDL syllabus (ουσιαστικά αυτό που χρειάζεται είναι τα frameworks
για να αναπτύσσονται εύκολα νέα test).

Ως proof of concept μπορούν να αναπτυχθούν tests για το Writer μια και αυτή
πιστεύω είναι η πιο χρησιμοποιούμενη / ανταγωνιστική εφαρμογή του LO
αυτή τη στιγμή.

Απαξ και υπάρχουν τα tests μπορεί να γίνει το απαραίτητο lobbying στον ΟΕΕΚ
ώστε να αναγνωρίζει και το OpenECDL ως ισότιμο του ECDL, πράγμα που
διευκολύνει ιδιαίτερα και την προώθηση του LO στον δημόσιο τομέα υποθέτω.

Επίσης πολλά ελληνικά πανεπιστήμια/ΤΕΙ/ΤΕΛ (που δεν έχουν ως αντικείμενο
τους υπολογιστές) θα μπορούν να παρέχουν το λογισμικό (Linux + LO), το
εκπαιδευτικό υλικό (OpenECDL) και παραδείγματα εξέτασης στους φοιτητές
τους ώστε να έχουν αυτοί μια επιπλέον πιστοποίηση με ελάχιστο ως μηδέν
επιπλέον κόστος για τους γονείς τους.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ θα μπορούσε να αναλάβει το project management για το
συγκεκριμμένο έργο (οικονομική ενίσχυση / πιθανή ένταξη σε ευρωπαϊκό
πρόγραμμα ή/και προτάσεις για GSoC ή το επόμενο CodeIn,
χρηματοδότηση/φιλοξενία σχετικών code sprints) καθώς και τη μερίδα του
λέοντος του lobbying στον ΟΕΕΚ μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Επίσης η ΕΕΛ/ΛΑΚ θα μπορεί να αναλάβει τη μεσολάβηση για την
εξαγωγή τεχνογνωσίας και σε άλλες χώρες ώστε να μπορούν να
έχουν και αυτές OpenECDL στη γλώσσα τους (αφού από ότι ξέρω
δεν υπάρχουν σε άλλη χώρα αυτοματοποιημένα test).

Φυσικά μπορούν να γίνουν και άλλα πράγματα για το LO στα οποία μπορεί
να βοηθήσει και η ΕΕΛ/ΛΑΚ αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο εξίσου
σημαντικό.


Ενδιαφέρουσα πρόταση. Πρέπει να δούμε καταρχήν το υλικό του Παν.
Μακεδονίας, να επικαιροποιηθεί αν χρειαστεί (πχ. μάλλον αναφέρεται ακόμα
στο OpenOffice). Κάποιο απ' το υλικό αυτό είχε ανέβει και στο
elearn.ellak.gr αλλά είναι outdated σε μεγάλο βαθμό.

Επίσης θα χρειάστεί και κάποιο lobbying στα εξεταστικά κέντρα ώστε κάποια
να υιθετήσουν το OpenECDL και να παρέχουν εξετάσεις πιστοποίησης.

Θα μεταφέρω τις ιδέες για να δούμε πως μπορούμε να το προχωρήσουμε.
Ευχαριστώ Παντελή για το feedback.
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@el.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.