Date: prev next · Thread: first prev next last


2012/1/17 Simos Xenitellis <simos.lists@googlemail.com>:
Ξεκίνησα τη μετάφραση του GNOME στα ελληνικά το 1999, διότι εκείνο το
διάστημα δεν υπήρχε
γραφικό περιβάλλον στην ελληνική γλώσσα. Όσο περνούσε ο χρόνος, οι χρήστες
θα συνήθιζαν
στο αγγλικό περιβάλλον και θα χάναμε την ευκαιρία να έχουμε κάτι στα
ελληνικά.

Υπήρχε ήδη έργο από το Χρήστο Σπύρογλου (1998-1999), προγραμματιστικό και
μεταφραστικό,
οπότε συνέχισα όταν ολοκλήρωσε την προσφορά του.
Στα επόμενα χρόνια η ομάδα μεγάλωσε και συνεχίσαμε να βελτιώνουμε την
ελληνική μετάφραση
του GNOME. Μπορείτε να δείτε τους συντελεστές στη σελίδα
http://l10n.gnome.org/teams/el/
μαζί με τα στατιστικά. Δίχως την ομάδα δε θα ήμουν σε θέση να προχωρήσω στο
έργο,
και ο ρόλος μου μετατράπηκε γρήγορα σε ρόλο συντονιστή.
Έλαβα μέρος σε 4 συνέδρια GUADEC (συνέδριο GNOME).

Προγραμματιστικά, βοήθησα στην ανάπτυξη του GNOME,
https://bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=describeuser.html&login=simos.bugzilla%40gmail.com
όπου συγκέντρωσα 16 βαθμούς (σκορ για τη συμμετοχή στο Bugzilla του GNOME).
Σε σχέση με τα ελληνικά, πρόσφερα προγραμματιστικά στην υποστήριξη του
πολυτονικού
για το περιβάλλον GNOME (προγραμματισμός στη βιβλιοθήκη gtk+).
Αν και ο αρχικός μου στόχος ήταν προσθέσω μόνο πολυτονικό, κατέληξα (ύστερα
από απαιτήσεις
των συντελεστών του gtk+) να προσθέσω υποστήριξη και για τη γραφή αρκετών
άλλων γλωσσών.
Δείγμα από τον κώδικα μετατροπής (για δημιουργία του συμπτυγμένου αραιού
πίνακα) στο
https://github.com/simos/compose-parse/blob/master/compose-parse.py

Μόλις πρόσφατα η ελληνική ομάδα GNOME συμμετείχε στο έργο Google Code In,
http://code.google.com/opensource/gci/2010-11/
όπου μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρουν στο ελεύθερο
λογισμικό.
Μαζί με το Στάθη, φτιάξαμε 17 εργασίες που έχουν αναλάβει αρκετοί μαθητές.
Το έργο είναι σε εξέλιξη.

Παραιτούμαι από συντονιστής λόγω της συμπεριφοράς της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ
(http://www.eellak.gr)
και του Νίκου Ρούσσου σε σχέση με το έργο μου, τον πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ
(planet.ellak.gr).
Η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο πλανήτης ΕΛ/ΛΑΚ
φιλοξενείται στο ellak.gr (ΕΔΕΤ),
έκανε μια σειρά από αλλαγές δίχως τη συμφωνία μου, και αφαίρεσε την πρόσβαση
που είχα,
http://simos.info/blog/archives/1242
Ήρθα σε επικοινωνία με το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ
και βλέπω ότι δεν υπάρχει
διάθεση για αλλαγή. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει υποστήριξη σε
αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες,
διότι πρόκειται για ενέργειες συνεργάτη της Εταιρίας. Η εντύπωσή μου είναι
ότι η Εταιρία έχει έλλειμμα από δράσεις
που βοηθούν πραγματικά το ελεύθερο λογισμικό στην Ελλάδα. Η
οικειοποίηση/κλοπή του πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ
δε βοηθάει στην ενδυνάμωση της κοινότητας ελεύθερου λογισμικού στην Ελλάδα.
Πιστεύω ότι το ελεύθερο λογισμικό θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στην Ελλάδα,
ωστόσο θα είναι με τόσο αργούς ρυθμούς
που δυστυχώς δε θα έχει σημαντική επίδραση στην εθνική οικονομία.


Το παραπάνω μήνυμα στάλθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2012. Ας δούμε τι έγινε από τότε.

Υπήρξε συνάντηση με τον κ. Καρούνο (πρόεδρο της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ) λίγες
μέρες πιο μετά για το θέμα του πλανήτη.
Από τη συζήτηση κατάλαβα ότι ο Νίκος Ρούσσος (συνεργάτης Εταιρίας
ΕΛ/ΛΑΚ) παρείχε μια διαστρεβλωμένη εικόνα για το όλο ζήτημα.
Εκμεταλλεύτηκε τη θέση του στην Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ για να επιτεθεί σε ένα
εθελοντή ελεύθερου λογισμικού και να αρπάξει τον πλανήτη.
Το αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν ότι εξακολουθώ να είμαι διαχειριστής
του πλανήτη και ότι θα συνταχθεί κοινό κείμενο όπου επιβεβαιώνει ότι
είμαι ο διαχειριστής του πλανήτη με πλήρη πρόσβαση (SSH), που θα
συζητούσαν την επόμενη εβδομάδα (27 Ιαν) στο διοικητικό συμβούλιο της
Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ.

Έτσι έγινε, και μπήκε στα πρακτικά της συνεδρίασης (το κείμενο δε
μπήκε όπως συμφωνήσαμε, ωστόσο αναθεωρήθηκε μετά).

Οπότε, το θέμα μετά είναι στην υλοποίηση. Ως διαχειριστής του πλανήτη,
απαιτώ πλήρη πρόσβαση για το έργο που διατηρώ.
Μετά από πολλές καθυστερήσεις, φθάσαμε σε αυτήν την εβδομάδα, όπου ο
Νίκος Ρούσσος βάζει όρους για να επαναφέρει (ως διαχειριστής στα
*.ellak.gr) την πρόσβασή μου στο έργο που ξεκίνησα και διατηρώ.

Κάθε κοινότητα που έχει δυνατότητα φιλοξενίας (web hosting), συνάπτει
σχέσεις με εθελοντές για να φιλοξενήσει τα έργα των εθελοντών. Το
παράδειγμα αυτό το βλέπουμε με π.χ. SourceForge, Google Code, Github,
και στην Ελλάδα με τα Ubuntu-gr.org, ellak.gr και άλλα. Η σχέση
φιλοξενίας είναι ιερή· ο φιλοξενούμενος δίνει αξία στον πάροχο, και ο
πάροχος σέβεται/δεν αναμιγνύεται στο έργο του φιλοξενούμενου αν δεν
έχει πάρει άδεια.

Πιστεύω ότι η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ με το Νίκο Ρούσσο είναι αναποτελεσματική.
Εξαιτίας του Νίκου Ρούσσου δεν ασχολούμαι με ενέργειες της Εταιρίας
ΕΛ/ΛΑΚ, διότι δε βλέπω να υπάρχει σεβασμός στο εθελοντικό έργο.
Θα ήταν μεγάλο σφάλμα αυτή τη στιγμή να διατηρεί κάποιος εθελοντικά
ένα έργο στο *.ellak.gr.

Αναμένω πλήρη πρόσβαση στο έργο που ξεκίνησα και διατηρώ στο planet.ellak.gr.

Σίμος

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@el.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.