[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] strygetør adj., -e


Hej
Strygetør giver mig lidt undren!
Fra RO:
strygetør     adj., -e

Hvis jeg googler (ikke filtreret for sprog):strygetør    328
strygetørt    2360
strygetøre    1strygetørte    0
Så formen strygetørt, som er den mest almindelige jf. Google, eksistere ikke jf. RO!
Er der nogen af jer der kan vurdere hvad der er ret og vrang her?
Er det fordi at RO mangler " -t," i beskrivelsen?

Med venlig hilsen
Esben Aaberg

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
[da-stavekontrol] Re: [da-stavekontrol] strygetør adj., -eEjnar Zacho Rath <ejnar@ezr.dk>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.