[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [da-stavekontrol] Pyssenysset vs. pussenusset


Jeg har lagt pyssenysset og pussenusset ind, med en kommentar at det har været diskuteret her på postlisten.
/Esben Aaberg
--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
Re: SV: [da-stavekontrol] Pyssenysset vs. pussenussetLeif Lodahl <leiflodahl@gmail.com>
References:
[da-stavekontrol] Pyssenysset vs. pussenussetEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Re: [da-stavekontrol] Pyssenysset vs. pussenussetkeld@keldix.com
Re: [da-stavekontrol] Pyssenysset vs. pussenussetEjnar Zacho Rath <ejnar@ezr.dk>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.