[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [da-stavekontrol] Pyssenysset vs. pussenusset


Enig, begge.

Vh
Ejnar

Den 1. juli 2016 kl. 12.37 skrev <keld@keldix.com>:

> Hejsa
>
> Jeg mener begge.
> Jeg mener det rigtige er pussenusset, men når RO har det andet,
> så må man vel også tillade dette.
>
> Hilsen
> keld
>
> On Fri, Jul 01, 2016 at 07:52:19AM +0000, Esben Aaberg wrote:
> > Hej
> > RO har "pyssenysset", hvor jeg mener det hedder "pussenusset".
> > "pyssenysset" er ikke i DDO, men de har "pussenusset".
> > Google hits:pyssenysset 618
> > pussenusset 2950
> > Skal vi lægge dem begge ind, eller kun den ene, og i givet fald hvilken?
> >
> > Med venlig hilsen
> > Esben Aaberg
> >
> >
> >
> > --
> > Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for
> instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
> > Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
> > Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> > Listens arkiv er tilgængelig på
> http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
> > Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke
> efterfølgende slettes
>
> --
> Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for
> instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
> Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> Listens arkiv er tilgængelig på
> http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
> Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke
> efterfølgende slettes
>
>


--
Ejnar Zacho Rath
Kølstrup Bygade 48
Kølstrup
5300 Kerteminde

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
SV: [da-stavekontrol] Pyssenysset vs. pussenussetEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
References:
[da-stavekontrol] Pyssenysset vs. pussenussetEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Re: [da-stavekontrol] Pyssenysset vs. pussenussetkeld@keldix.com
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.