[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] Re: [da-stavekontrol] strygetør adj., -e


Tillykke. Det ligner da fuldstændigt, at du har fundet en fejl i RO.

- og strygetøre har jeg aldrig hørt om.

Bøjningen må være som for tør adj. -
http://dsn.dk/?retskriv=t%C3%B8r+adj.&ae=0

Vh
Ejnar

Den 5. juli 2016 kl. 21.50 skrev Esben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>:

> Hej
> Strygetør giver mig lidt undren!
> Fra RO:
> strygetør adj., -e
>
> Hvis jeg googler (ikke filtreret for sprog):strygetør 328
> strygetørt 2360
> strygetøre 1strygetørte 0
> Så formen strygetørt, som er den mest almindelige jf. Google, eksistere
> ikke jf. RO!
> Er der nogen af jer der kan vurdere hvad der er ret og vrang her?
> Er det fordi at RO mangler " -t," i beskrivelsen?
>
> Med venlig hilsen
> Esben Aaberg
>
> --
> Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for
> instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
> Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> Listens arkiv er tilgængelig på
> http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
> Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke
> efterfølgende slettes
>--
Ejnar Zacho Rath
Kølstrup Bygade 48
Kølstrup
5300 Kerteminde

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
SV: [da-stavekontrol] strygetør adj., -eEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
References:
[da-stavekontrol] strygetør adj., -eEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.