[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [da-stavekontrol] Genitiv før 2001


Hej

Da det ikke ser ud til at der er nogen indvendinger vil genitiv reglerne 55, 70 og 190 se sådan ud i Stavekontrolden 2.3:


#Proprium
SFX 55 Y 3
SFX 55 0 s [^sxz] +GENITIV
SFX 55 0 's [QWERTYUIOPÅASDFGHJKLÆØZXCVBNM] +GENITIV
SFX 55 0 ' [sxz] +GENITIV
#Genitiv
SFX 70 Y 2
SFX 70 0 s/944 [^sxz] +GENITIV
SFX 70 0 '/944 [sxz] +GENITIV
#Substantiv, ubestemt
SFX 190 Y 2
SFX 190 0 s [^sxz] +GENITIV
SFX 190 0 ' [sxz] +GENITIV


Reglerne 915, 916, 917 for genitiv på adjektiv røre jeg ikke ved i denne omgang.


Den nye regel for genitiv for proprium "SFX 55 0 's [QWERTYUIOPÅASDFGHJKLÆØZXCVBNM] +GENITIV" er et midlertidig fix, der kun påvirker 19 ord p.t. Hvor "USA" nok er den vigtigste ("USA's").


Jeg vil kigge yderligere på genitiv i en af de kommende versioner.

Stavekontrolden 2.3 vil jeg prøve på at få udgive i denne eller næste weekend. En uge eller to senere vil jeg prøve at pushe koden til LibreOffice via Git!


Med venlig hilsen

Esben Aaberg
----- Original meddelelse -----
Fra: Jeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
Til: stavekontrol@da.libreoffice.org
Cc:
Sendt: 9:14 fredag den 13. november 2015
Emne: Re: [da-stavekontrol] Genitiv før 2001

Jeg er enig i at det er fint at fjerne muligheden nu da det længe ikke
har været i overensstemmelse med retskrivningsordbogen.
Mvh
Jeppe


Den 08-11-2015 kl. 14:06 skrev Esben Aaberg:
> Hej
>
> Før 2001 kunne man lave genitiv med "es" for ord der ender på s, f.eks. abrikoses skind. Hvor man i dag bruger apostrof "'" f.eks. abrikos' skind.
>
> Er I enig med mig, i at det er ved at være på tide, at droppe supporten for es-genitiv i Stavekontrolden?
>
>
> Jeg har allerede lavet nogle små ændringer hen mod 2.3.
> F.eks. er:
>
> SFX 70 0 s/944 [^s] +GENITIV
> SFX 70 0 '/944 s +GENITIVændret til:
>
> SFX 70 0 s/944 [^sxz] +GENITIV
> SFX 70 0 '/944 [sxz] +GENITIV
>
> og så har jeg nogle andre fejl i kikkerten.
> En hvor der ingen korrektion er
>
> SFX 55 0 s +GENITIV
> og så er der også en hvor der er et ikke UTF8 tegn i.
>
>
>
> Med venlig hilsen
>
> Esben Aaberg
>


--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

References:
Re: [da-stavekontrol] Genitiv før 2001Jeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.