[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [da-stavekontrol] Genitiv før 2001


Jeg er enig i at det er fint at fjerne muligheden nu da det længe ikke har været i overensstemmelse med retskrivningsordbogen.
Mvh
Jeppe

Den 08-11-2015 kl. 14:06 skrev Esben Aaberg:
Hej

Før 2001 kunne man lave genitiv med "es" for ord der ender på s, f.eks. abrikoses skind. Hvor man i dag bruger apostrof "'" f.eks. abrikos' skind.

Er I enig med mig, i at det er ved at være på tide, at droppe supporten for es-genitiv i Stavekontrolden?


Jeg har allerede lavet nogle små ændringer hen mod 2.3.
F.eks. er:

SFX 70 0 s/944 [^s] +GENITIV
SFX 70 0 '/944 s +GENITIVændret til:

SFX 70 0 s/944 [^sxz] +GENITIV
SFX 70 0 '/944 [sxz] +GENITIV

og så har jeg nogle andre fejl i kikkerten.
En hvor der ingen korrektion er

SFX 55 0 s +GENITIV
og så er der også en hvor der er et ikke UTF8 tegn i.Med venlig hilsen

Esben Aaberg--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
SV: [da-stavekontrol] Genitiv før 2001Esben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
References:
[da-stavekontrol] Genitiv før 2001Esben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.