[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] Stavekontrolden 2.3 - synonymer


Hej
Jeg er så småt ved at forberede en frigivelse af Stavekontrolden 2.3, dog skal jeg have testet lidt mere.Så hvis du har noget du gerne vil have med/rettet, så er det ved at være nu!
Synonymer i 2.2 og nogle tidligere versioner havde ' og '' med i forslagene (Ordene kommer fra DanNet).
Eks.gennemtænke -> tænke ''igennem
gennemse -> se ''igennemoplæse -> læse 'op, læse 'højt

Det har jeg valgt at slette enkelt og dobbelt apostrof-tegn efter et mellemrum, allerede i importen. Så det nu bliver til:
gennemtænke -> tænke igennem
gennemse -> se igennemoplæse -> læse op, læse højt

Er der nogen der kan se noget problem i dette?

Med venlig hilsen
Esben Aaberg
P.s. Hvis der er nogen der gerne vil have en version 2.3pre at teste med, sender jeg gerne en på opfordring.


--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
Re: [da-stavekontrol] Stavekontrolden 2.3 - synonymerJørgen Rasmussen <joergenr@stofanet.dk>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.