[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [da-stavekontrol] Stavekontrolden 2.3 - synonymer


Hej Jørgen
Der er forskel på de daglige genererede filer på hjemmesiden og så dem vi udgiver, da jeg kører dic-filen igennem et script. Scriptet retter flere småfejl, som blanke linjer, fejl i flag og specialundtagelser, der udover skydes der også nogle ord ind fra nogle lister, en med stærk bøjede verber og diverse lister med adjektiver. I 2.2 var der 6 lister med ord der blev tilføjet, men jeg har fået elimineret 2 lister, med ubøjelige adjektiver i 2.3, så målet er at få ordene ind i databasen.
Selvom lands-kap (landsforbjerg) er et reelt ord, så tro jeg aldrig der vil være nogen der bruger det, så jeg har tilføjet det som en ulovlig sammensætning. Det vil hjælpe dem der reelt ville skrive landskamp eller landskab, og eliminere oversættelses fejl fra det norske "land-skap".
Jeg har tilføjet Vendsyssel og sat fugeelemet Ø for borg. De resterende ord vil jeg gennemgå og enten lægge dem ind, eller tilføje dem til mine tests, så de ikke bliver glemt.

Med venlig hilsen
Esben Aaberg
Fra: Jørgen Rasmussen <joergenr@stofanet.dk>
Til: stavekontrol@da.libreoffice.org
Sendt: 21:23 søndag den 4. oktober 2015
Emne: Re: [da-stavekontrol] Stavekontrolden 2.3 - synonymer

Hej Esben

Jeg har fundet lidt frem. I min teksteditor, der bruger de seneste filer
fra stavekontroldens hjemmeside, markeres nedenstående som forkert stavet.
Det er underligt nok ikke det samme i LibreOffice.

vedblev vedblive
Vendsyssel
fortsættes
underforstå
vie
underlagde  (men ikke underlægge)
borganlæg borgport
rangorden

landskap (Markeres ikke som forkert stavet. Er det korrekt?)


--
Jørgen


--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

References:
Re: [da-stavekontrol] Stavekontrolden 2.3 - synonymerJørgen Rasmussen <joergenr@stofanet.dk>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.