[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [da-stavekontrol] Klovn har ændret fugeelement


Nej, det har jeg heller ikke hørt om. Men mon ikke sprognævnet selv vil svare os hvis vi spørger? De har en spørgetelefon: *33 74 74 74...*
Mvh
jeppe
Den 05-09-2015 kl. 23:59 skrev Esben Aaberg:
Hej
Jeg har observeret at "klovn" har ændret fugeelement i RO2012 fra "e el. Ø" til "e".Det er ikke noget jeg har set omtalt nogen steder!Er der nogen der ved om der er andre ord der har skiftet fugeelement?

Præ_RO2012
klovn sb., -en, -e el. -er, i sms. klovn- el. klovne-, fx klovn(e)gruppe, klovn (e)streg.
klovne vb., -ede.
klovnenummer (el. klovnnummer) sb., klovnenum(me)ret, klovnenumre.
klovneri sb., -et, -er.
klovnnummer (el. klovnenummer) sb., klovnnum(me)ret, klovnnumre.
RO2012klovn sb., -en, -e el. -er, -e(r)ne, i sms. klovne-, fx klovnegruppe, klovnekostume
klovne vb., -r, -de, -t
klovnenummer sb., -et, klovnenumre, klovnenumrene
klovneri sb., -et, -er, -erne

Med venlig hilsen
Esben Aaberg--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

References:
[da-stavekontrol] Klovn har ændret fugeelementEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.