[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [da-stavekontrol] helligtrekongersaften - 255 tegn


Takker, der var nu plads til helligtrekongersaften...
Det er en del af en oprydning, som jeg har gang i! Jeg finder de ord der er berørt af 255 tegns begrænsningen fra et databasetræk.
Hvor det ældste træk jeg har liggende er fra 05-10-2013, hvor der var 328 ord med 255 tegn i stærkt bøjet feltet.
Trækket jeg lavede i dag, der var der 232 ord med 255 tegn i stærkt bøjet feltet, så det går ligeså stille i den rigtige retning.
Det der kendetegner disse ord er at der er flere stavemåder af grundformen, uofficielle stavemåder og uregelmæssige bøjninger. De med flere staveformer af grundformen splitter jeg til 2 ord, og de uofficielle stavemåder fjerner jeg.

Med venlig hilsen
Esben Aaberg

Fra: Jeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
Til: stavekontrol@da.libreoffice.org
Sendt: 13:04 onsdag den 26. november 2014
Emne: Re: [da-stavekontrol] helligtrekongersaften - 255 tegn

Hej Esben
Det er en varchar som engang havde en maks længde på 255 tegn - men som
i nyere versioner kan være længere (det var nyt for mig) - så nu har jeg
sat den til 500 - så skulle der ikke opstå problemer.
JeppeDen 26-11-2014 kl. 12:44 skrev Esben Aaberg:
> Hej Jeppe
> Et stærkt bøjet  ord som "helligtrekongersaften" kan ikke lægges ind i Stavekontroldens database uden at lave fiksfakserier, da den ikke kan holde sig inden for de 255 tegen der er afsat til feltet!
> Hvad feltet kan indeholde:
> helligtrekongersaften, helligtrekongersaftens, helligtrekongersaftenen, helligtrekongersaftenens, helligtrekongersaftener, helligtrekongersaftner, helligtrekongersafteners, helligtrekongersaftners, helligtrekongersaftenerne, helligtrekongersaftnerne, hell
> Så følgende varianter var der ikke plads til:
> helligtrekongersaftenernes, helligtrekongersaftnernes
> Skal vi splitte disse få lange ord til 2 ord, selv om der reelt set kun er er variant, eller skal vi have udvidet feltets størrelse?
> Jeg tror at det berøre under 14 ord.
>


--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
Re: [da-stavekontrol] helligtrekongersaften - 255 tegnJeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
References:
Re: [da-stavekontrol] helligtrekongersaften - 255 tegnJeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.