[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [da-stavekontrol] helligtrekongersaften - 255 tegn


Hej Esben
Det er en varchar som engang havde en maks længde på 255 tegn - men som i nyere versioner kan være længere (det var nyt for mig) - så nu har jeg sat den til 500 - så skulle der ikke opstå problemer.
Jeppe

Den 26-11-2014 kl. 12:44 skrev Esben Aaberg:
Hej Jeppe
Et stærkt bøjet ord som "helligtrekongersaften" kan ikke lægges ind i Stavekontroldens database uden at lave fiksfakserier, da den ikke kan holde sig inden for de 255 tegen der er afsat til feltet!
Hvad feltet kan indeholde:
helligtrekongersaften, helligtrekongersaftens, helligtrekongersaftenen, helligtrekongersaftenens, helligtrekongersaftener, helligtrekongersaftner, helligtrekongersafteners, helligtrekongersaftners, helligtrekongersaftenerne, helligtrekongersaftnerne, hell
Så følgende varianter var der ikke plads til:
helligtrekongersaftenernes, helligtrekongersaftnernes
Skal vi splitte disse få lange ord til 2 ord, selv om der reelt set kun er er variant, eller skal vi have udvidet feltets størrelse?
Jeg tror at det berøre under 14 ord.

Med venlig hilsen
Esben Aaberg
--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
SV: [da-stavekontrol] helligtrekongersaften - 255 tegnEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
References:
[da-stavekontrol] helligtrekongersaften - 255 tegnEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.