Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

mám tu ještě dva pozapomenuté dotazy k verzi 6.0:

1. "box list blue" (resp. green, red, yellow)
Jde o názvy nových stylů tabulky, asi bych přeložil jednoduše jako "modrý seznam" apod. - nenapadá vás něco lepšího?

2. "When encrypting documents, always encrypt to self"
To je položka nastavení (Obecné - Uživatelské údaje) pod výběrem klíčů PGP. Rozumím tomu správně, že její zaškrtnutí způsobí, že budu moci zašifrovaný dokument přečíst?

V tom případě by dával smysl překlad "vždy šifrovat pro sebe", který se v překladech dohledatelných na webu několikrát objevuje. Je to tak správně?

Díky,
Standa

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.