Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

pokud nesledujete e-mailovou konferenci na l10n.cz (což doporučuju), rád bych vás informoval, že v rámci programu LinuxDays je v plánu diskuse českých lokalizátorů o vzájemné spolupráci a oživení portálu l10n.cz, a to v sobotu 8. října po 15. hodině [1].

Spolupráci mezi českými komunitami by rozhodně oživit chtělo a těším se, že ze setkání nějaké nápady a iniciativa vzejdou - neváhejte se proto zastavit a přispět svým názorem.

Zdraví
Standa


[1] https://www.linuxdays.cz/2016/otevrena-mistnost/

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.