Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

Stanislav Horáček píše v Po 11. 01. 2016 v 20:38 +0100:

1. "legacy"
- jednak u názvů nástrojových lišt v Impressu/Draw (např. "legacy 
rectangles", zatímco na liště Kresba jsou jiné obdélníky)
- jednak v názvech formátů souboru, např. "Legacy Mac Text Document"
- návrh: "původní", tj. "původní obdélníky", "původní textový dokument Mac"
- mohlo by být i "dřívější", "starší" - připadá mi to srovnatelně 
srozumitelné

S "původní" mám trochu problém, že mi to přijde, jako "před tím, než
uživatel udělal změnu", kdežto zde bychom potřebovali spíš "před tím,
než se stala nějaká změna".

Tak jsem zkusil kouknout to tezauru, a zaujaly mě výrazy "bývalý" či
"někdejší", které by to zřejmě vystihovaly lépe, ale ve spojení to zní
strašně ;-)

Asi bych se asi přiklonil k "dřívější", to mi přijde jako nejlepší
kompromis.

2. "Search formatted display string"
- novinka u vyhledávání v Calcu - při zaškrtnutí se bude vyhledávat 
výsledný naformátovaný text (např. pro "1. ledna" se najde příslušně 
zformátované datum)
- v souladu s ostatními možnosti vyhledávání bych navrhoval "Hledat 
zformátovaný řetězec" nebo "Hledat zobrazený řetězec" (oboje jako v 
originále by mi už přišlo dlouhé)

Klonil bych se k "Hledat zobrazený řetězec".

3. "Next link in text chain"
- u formátu textu u objektů kresby (ale nevím, jestli to nevypadlo, v 
aktuální RC nemůžu najít)
- udává, do jakého dalšího objektu bude pokračovat text, který se 
nevejde - tj. stejný význam jako má u rámců ve Writeru na kartě možnosti 
"Next link" (přeložený jako "Následující odkaz")
- "link" ale spíš znamená "propojení" - "link frames" je ve Writeru 
"propojit rámce"
- návrh: "next link" změnit na "následující propojení", celé např. 
"následující propojení pro zřetězený text" či kratší "následující 
propojení pro text" apod.

Nedíval jsem se na to, ale z popisu se mi zdá, že je to trochu
zavádějící i v angličtině - nemělo by tam být něco jako "Next link
target" nebo tak?

4. "user agent"
- u aktualizací (Nástroje - Možnosti - Obecné - Online aktualizace)
- dal bych "identifikace programu" po vzoru "identifikace prohlížeče", 
jak to mívají webové prohlížeče

OK

Díky moc!

Měj se,
Kendy


-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.