Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

jelikož se blíží vydání LO verze 5.1, rád bych zkonzultoval několik nových řetězců, které se v ní objeví:

1. "legacy"
- jednak u názvů nástrojových lišt v Impressu/Draw (např. "legacy rectangles", zatímco na liště Kresba jsou jiné obdélníky)
- jednak v názvech formátů souboru, např. "Legacy Mac Text Document"
- návrh: "původní", tj. "původní obdélníky", "původní textový dokument Mac"
- mohlo by být i "dřívější", "starší" - připadá mi to srovnatelně srozumitelné

2. "Search formatted display string"
- novinka u vyhledávání v Calcu - při zaškrtnutí se bude vyhledávat výsledný naformátovaný text (např. pro "1. ledna" se najde příslušně zformátované datum) - v souladu s ostatními možnosti vyhledávání bych navrhoval "Hledat zformátovaný řetězec" nebo "Hledat zobrazený řetězec" (oboje jako v originále by mi už přišlo dlouhé)

3. "Next link in text chain"
- u formátu textu u objektů kresby (ale nevím, jestli to nevypadlo, v aktuální RC nemůžu najít) - udává, do jakého dalšího objektu bude pokračovat text, který se nevejde - tj. stejný význam jako má u rámců ve Writeru na kartě možnosti "Next link" (přeložený jako "Následující odkaz") - "link" ale spíš znamená "propojení" - "link frames" je ve Writeru "propojit rámce" - návrh: "next link" změnit na "následující propojení", celé např. "následující propojení pro zřetězený text" či kratší "následující propojení pro text" apod.

4. "user agent"
- u aktualizací (Nástroje - Možnosti - Obecné - Online aktualizace)
- dal bych "identifikace programu" po vzoru "identifikace prohlížeče", jak to mívají webové prohlížeče

Na nic dalšího zapeklitého si nevzpomínám, pokud byste na něco podezřelého mezi novinkami narazili, neváhejte se ozvat:))

Díky předem za názory!

Zdraví
Standa

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.