Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

vydání verze 5.0 už je blízko, a proto bych rád prodiskutoval zbývající řetězce k překladu:

1. strukturované odkazy v tabulkách
- #All, #This Row atd., jako v Excelu
- překládat, nebo nepřekládat? - nevím, jak to má Excel, v nápovědě [1] jsou originály, jestli to odpovídá skutečnosti, nevím - vyzkoušel jsem, že v Calcu stejně jako u názvů funkcí jsou tyto názvy ovlivněny nastavením "Použít anglické názvy funkcí" - proto navrhuji stejně jako názvy funkcí tyto odkazy nepřekládat

2. "graphic styles" - kategorie stylů v Impressu a Draw
Poté, co se toto označení v předchozích vydáních několikrát změnilo, jsme se vrátili zase na původní:)) Původní český překlad byl "grafické styly", dávám ke zvážení, jestli místo toho nezvolit "styly obrázku" nebo "styly kresby".

3. karta "design" ve Writeru
Účel této nové karty jsem popravdě příliš nepochopil (není ani zmíněna v poznámkách k vydání), jako překlad bych navrhoval:
design - vzhled
themes - motivy vzhledu
style presets - předlohy stylů, předvolené styly (?) - těžko říct, co to má být, tenhle panel mám prázdný

4. emodži
Do nich jsem se zvolna pustil a budu jen rád, pokud je ještě někdo projde. Jelikož to je obecná záležitost, pátral jsem, jestli už nějaký český překlad neexistuje, ale zřejmě ne...

Zatím mám jen poznámku k řeckým písmenům - doplnil jsem jejich názvy, tak jak jsou správně v češtině, tj. včetně diakritiky. Nepřipadá mi jednoznačné, že by to tak muselo být (třeba psaní dlouhého ó bude zdržovat a ztratí se kus elegance té zkratky), ale přeci jen myslím, že by překlad měl být v první řadě správně česky. (Mimochodem, nepřeložené české názvy řeckých písmen jsou i v katalogu v Math, takže pokud nejste proti, změním to i tam.)

Díky předem za názory!

Zdraví
Standa

[1] https://support.office.com/cs-cz/article/Pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD-strukturovan%C3%BDch-odkaz%C5%AF-v-tabulk%C3%A1ch-aplikace-Excel-f5ed2452-2337-4f71-bed3-c8ae6d2b276e?ui=cs-CZ&rs=cs-CZ&ad=CZ

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.