Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

1) associated -> asociovat (Writer docs)/přidružit (já)

tady bych to viděl podle kontextu, sám spíš než "přidružený" používám "příslušný" nebo "spojený s", ale všechno se mi zdá lepší než "asociovaný".

2) menu bar -> hlavní nabídka (Writer docs)/lišta nabídky (já)

To je moc dobrá připomínka. Měl jsem za to, že to je "hlavní nabídka" (a podle toho jsem překládal příručku), ale teď se dívám, že v nápovědě je spíš "lišta nabídky" (a nemělo by být spíš "lišta nabídek"?). Microsoft má ve slovníku "panel nabídek" a "řádek nabídek".

Víc mi sedí ta "hlavní nabídka" (používá se taky třeba v knize LO Writer: Praktický průvodce), ale stoprocentní názor na to nemám.

3) sidebar - termíny pro rozdělení okna, viz. obrázek:
    Title bar -> záhlaví okna (je ve slovníku) - nemělo by býti radši
"záhlaví lišty" pro sidebar??

"Záhlaví okna" je pro okno, u postranní lišty jsem určitě pro "záhlaví lišty".

    Configuration Menu button -> tlačítko Konfigurační nabídka (Writer
docs)

"Configuration" je častěji jako "nastavení", proto možná něco jako "tlačítko nabídky Nastavení"?

    Tabs (panel) -> panel karet (já)/panel záložek (Writer docs)
    Panel title -> Záhlaví panelu (Writer docs + já)
    Deck -> karta (je ve slovníku)/součásti (Writer docs)

Souhlas se vším: panel karet, záhlaví panelu, karta.

    Content panel -> panel (je ve slovníku)/obsah panelu (já v Calc docs)

Pro mě lepší "panel", vzhledem k tomu, že moc jiných panelů v LO není, by se to nemělo plést.

    More Options button -> tlačítko Další možnosti (má popisek přímo v
programu)
    Open Panel (ikona +) -> Otevřít panel (Writer docs)

Jsem pro.

Zdraví
Standa


--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.