Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

jelikož se v Pootlu objevily projekty pro master (UI i help), měli bychom se dohodnout (bude to potřeba nahlásit), jestli budeme překládat je, nebo jestli budeme pokračovat jako dosud ve větvích pro jednotlivá vydání.

Já jsem pro pokračování dosavadního způsobu - už jen z toho důvodu, že kdybychom v masteru nestihneme překlad do vytvoření nové větve, museli bychom ho pak dokončovat nadvakrát. Navíc objem překladu tam může být jenom větší...

Neváhejte se vyjádřit, zvlášť pokud nesouhlasíte:))

Mějte se,
Standa

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.