Date: prev next · Thread: first prev next last


Dobrý den,
jako školní projekt jsem dostal za úkol přispět k vývoji nějakého open source projektu. Chtěl bych pomoci s dokončením překladu LibreOffice do českého jazyka v sekci Website (https://translations.documentfoundation.org/cs/website/). Ale znepokojuje mě, že poslední schválený překlad byl asi před 15 týdny.

Tak jsem se chtěl ujistit jestli se na dokončení překladu ještě vůbec pracuje?
A jestli když budu v nejbližších několika týdnech přidávat návrh překladů, zda bude někdo kdo by je kontroloval / schvaloval / zamítnul ?

Díky za odpověď.
Kamil Hendrich, student ČVUT Praha, FEL OI.


--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.