Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

mám tu k diskusi dalších několik nejednotných termínů:

1. "layout"
- většinou jako "rozvržení" - ve spojeních jako print layout, page layout, automatic layout, slide layout
- existují ale následující výjimky:
document layout – rozložení dokumentu
column layout – rozložení sloupců
mailmerge: adjust layout – upravit vzhled
print layout – formát tisku
page layout – rozložení stránky (také rozvržení)
presentation layout – vzhled prezentace (také rozvržení)
report layout – formát sestavy
web wizard: layout – vzhled
view layout – režim zobrazení
web layout – vzhled webu

- navrhoval bych sjednotit na "rozvržení", ale ponechat stávající překlad "view layout" a "web layout", ten mi připadá srozumitelnější

2. "sidebar deck"
- obecné označení pro část postranní lišty (Vlastnosti, Styly atd.)
- v UI ve spojení "close sidebar deck", což jsem přeložil jako "Zavřít obsah postranní lišty" - to se ale obecně používat nedá (v příručce místo toho dávám "část" nebo "součást")
- Slováci mají "podpanel"

Deck se skládá z částí označovaných jako "content panel", Slováci používají "pole s nástroji".

K diskusi dávám "deck" jako "karta" a "content panel" jako "panel", ale lepší nápady by nebyly na škodu...

Když jsme u karet: prvek rozhraní "tab" ("tab page") je v současnosti "záložka". Běžněji se ale používá právě "karta", takže myslím, že by to bylo dobré postupem času sjednotit. (Opět nejde ani tak o UI, jako o nápovědu a příručku.)

3. "digital signatures"
- v současnosti "elektronické podpisy" (výrazně převažují) i "digitální podpisy"
- MS má "digitální"
- v legislativě ČR je "elektronický"
- návrh: sjednotit na "elektronický"

4. "warning"
- v současnosti "upozornění" (převažuje) i "varování"
- MS má oboje, víc "upozornění"
- návrh: sjednotit na "upozornění"

5. "spelling"
- v současnosti "překlepy", "pravopis", "kontrola pravopisu"
- MS: "kontrola pravopisu", "pravopis"
- návrh: "překlepy" změnit na "pravopis"

Prozatím vše, díky za názory a mějte se,
Standa

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.